Thể thao

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao ở nam giới

Có rất nhiều ý kiến cho rằng đến độ tuổi 22 thì nam giới đã ngừng hắn sự phát triển về chiều cao. Bên cạnh đó, một số người lại nói nam giới có thể cao thêm đến năm 25 tuổi. Vậy, đâu là nhận định đúng? Hãy đến với bài viết với chủ đề […]

Chuyển lên trên