Ảnh về Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

0
Gallery

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Giới thiệu [Sửa]

Cắm trại

Xem thêm

Vị trí [Sửa]

Đang cập nhật

Giờ mở cửa [Sửa]

(Đang cập nhật)

Dự báo thời tiết tại Thái Nguyên 16 ngày tới

Hôm nay

25°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
71%
1.58 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa vừa

T4 10/08

24°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
3.96 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa nhẹ

T5 11/08

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.29 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa vừa

T6 12/08

24°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa cường độ nặng

T7 13/08

24°C / 28°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Mưa vừa

CN 14/08

24°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.94 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mưa nhẹ

T2 15/08

24°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.71 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:27
Mưa cường độ nặng

T3 16/08

23°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.58 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Mưa nhẹ

T4 17/08

24°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
2.74 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:26
Mưa nhẹ

T5 18/08

25°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
3.61 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Mưa nhẹ

T6 19/08

26°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
4.11 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa vừa

T7 20/08

26°C / 30°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
82%
3.77 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa cường độ nặng

CN 21/08

25°C / 28°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
2.83 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa vừa

T2 22/08

24°C / 28°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa

T3 23/08

23°C / 34°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
67%
1.86 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Bầu trời quang đãng

T4 24/08

25°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.06 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Xem thêm

Chưa có đánh giá nào cho địa điểm này!

Gần đây nhất
  • Gần đây nhất
  • Được yêu thích nhất

Vui lòng đăng nhập để bắt đầu hỏi & đáp!

    Chưa có câu hỏi nào về địa điểm này!

Bạn sở hữu doanh nghiệp này?

Hãy xác thực để cập nhật thông tin, hỗ trợ khách hàng của bạn?

Xác thực doanh nghiệp

Đã đóng cửa hoặc nên xóa

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc

Lý do đề xuất chỉnh sửa

  • Tạm thời đóng cửa

  • Đóng cửa vĩnh viễn

  • Không tồn tại ở đây

  • Trùng với một địa điểm khác

  • Phản cảm, gây hại hoặc gây hiểu lầm

  • Khác

Đánh dấu là tạm thời đóng cửa

Bạn đang đề xuất Topz hiển thị Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc là tạm thời đóng cửa

Bạn không nên đánh dấu một địa điểm doanh nghiệp là tạm thời đóng cửa nếu doanh nghiệp đó vẫn đang cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc tại nhà

Đánh dấu là đã đóng vĩnh viễn

Bạn đang đề xuất Topz hiển thị Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc là đã đóng cửa vĩnh viễn

Bạn không nên đánh dấu một địa điểm doanh nghiệp là đã đóng cửa vĩnh viễn nếu doanh nghiệp đó vẫn đang cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc tại nhà

Địa điểm này không tồn tại

Bạn đang đề nghị Topz xóa Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc vì đây là địa điểm không có thật, không tồn tại ở đây hoặc chưa từng tồn tại

Địa điểm này trùng lặp với một địa điểm khác

Bạn đang đề nghị Topz xóa Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc vì địa điểm này xuất hiện nhiều lần trên Topz và ở sai vị trí

Địa điểm này gây tổn hại, xúc phạm hoặc gây hiểu lầm cho người khác

Bạn đang báo cáo rằng Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc được tạo nhằm gây tổn hại, xúc phạm hoặc gây hiểu lầm cho người khác

Xóa vì các lý do khác

Bạn đang đề xuất Topz xóa Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Nam Phương Hồ Núi Cốc vì một số lý do khác

Thêm ảnh

Thêm các ảnh hữu ích như ảnh chụp mặt tiền cửa hàng thực tế, các thông báo hoặc biển hiệu

Thêm ảnh

Những ảnh bạn thêm sẽ xuất hiện công khai cùng với tên và ảnh hồ sơ của bạn. Chúng sẽ xuất hiện trên các dịch vụ của Topz. Topz cũng có thể dùng những ảnh đó để cập nhật thông tin khác về địa điểm này.

Thông báo