ca dao

Top 6 Bài soạn “Những câu hát than thân” lớp 7 hay nhất

Top 6 Bài soạn “Những câu hát than thân” lớp 7 hay nhất Ca dao là một thể loại văn học dân gian khá quen thuộc và gần gũi với chúng ta. Từ ngày còn nằm nôi, những câu hát trữ tình truyền miệng, một dạng của ca dao và cao dao đã theo lời […]

Top 6 Bài soạn “Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình” lớp 7 hay nhất

Top 6 Bài soạn “Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình” lớp 7 hay nhất Tình cảm gia đình là một trong những chủ đề tiêu biểu của ca dao, dân ca Việt Nam. Qua ca dao, dân ca ta thêm yêu hơn những câu hát ru của mẹ, thêm […]

Top 6 Bài soạn “Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người” lớp 7 hay nhất

Top 6 Bài soạn “Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người” lớp 7 hay nhất Tình yêu quê hương đất nước con người là mạch nguồn cảm xúc mãnh liệt, là một trong hai dòng chủ lưu của văn học. Từ xưa đến nay, văn học luôn có cảm hứng […]

Top 6 Bài soạn “Những câu hát châm biếm” lớp 7 hay nhất

Top 6 Bài soạn “Những câu hát châm biếm” lớp 7 hay nhất Ở những bài trước, chúng ta đã học những bài về ca dao: “Những câu hát về tình cảm gia đình”, “Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước”, mới đây nhất là “những câu hát than thân”. Bài ca […]

Chuyển lên trên