lý thường kiệt

Top 6 Bài soạn “Sông núi nước Nam” của Lý Thường Kiệt lớp 7 hay nhất

Top 6 Bài soạn “Sông núi nước Nam” của Lý Thường Kiệt lớp 7 hay nhất Bài thơ “Nam quốc sơn hà” (Sông núi nước Nam) ra đời năm 1077, khi quân Tống sai Quách Quỳ chỉ huy xâm lược nước ta. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở […]

Top 10 vị vua giỏi chiến trận nhất trong các triều đại Việt Nam

Top 10 vị vua giỏi chiến trận nhất trong các triều đại Việt Nam Việt Nam ta là một quốc gia có truyền thống lịch sử ngàn năm, có nhiều triều đại với rất nhiều vị vua khác nhau. Trong các triều đại ấy cũng từng xuất hiện nhiều vị vua tài giỏi, giỏi chiến […]

Chuyển lên trên