ngữ văn 12

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân hay nhất

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân hay nhất “Vợ nhặt” là truyện ngắn xuất sắc nhất của Kim Lân in trong tập “Con chó xấu xí”. Tiền thân của truyện ngắn này là tiểu thuyết Xóm ngụ cư – được viết ngay sau Cách mạng tháng Tám nhưng […]

Top 6 Bài văn phân tích tác phẩm “Nhìn về vốn văn hóa dân tộc” của Trần Đình Hượu

Top 6 Bài văn phân tích tác phẩm “Nhìn về vốn văn hóa dân tộc” của Trần Đình Hượu Trần Đình Hượu (1926-1995) chuyên nghiên cứu các vấn đề lịch sử tư tưởng và văn học Việt Nam trung, cận đại. Năm 2000, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công […]

Top 10 Bài văn phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân

Top 10 Bài văn phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân Truyện ngắn “Vợ nhặt” được Kim Lân sáng tác sau Cách mạng tháng Tám, nhưng bối cảnh của tác phẩm là nạn đói khủng khiếp năm 1945. Đặt câu chuyện trong bóng tối của thời sự […]

Top 8 Bài văn phân tích tác phẩm “Mùa lá rụng trong vườn” của Ma Văn Kháng

Top 8 Bài văn phân tích tác phẩm “Mùa lá rụng trong vườn” của Ma Văn Kháng Ma Văn Kháng thuộc thế hệ những người cầm bút trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông là nhà văn có khả năng xử lý nhiều mảng đề tài khác nhau. Văn phong ông […]

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu Nguyễn Minh Châu được coi là một trong số những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kì đổi mới. Tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” sáng tác vào tháng 8 năm 1983 in trong tập […]

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi Nguyễn Thi (1928 -1968) là nhà văn gắn bó sâu sắc với nhân dân miền Nam, là một trong những cây bút văn xuôi hàng đầu của văn học Việt nam thời kì chống Mỹ cứu nước. “Những […]

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Đò Lèn” của Nguyễn Duy hay nhất

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Đò Lèn” của Nguyễn Duy hay nhất Nguyễn Duy là nhà thơ có nhiều tác phẩm đặc sắc trong chương trình văn học phổ thông. Phong cách thơ ông có sự kết hợp hài hòa giữa cái duyên dáng trữ tình với chất thế sự đậm đặc. […]

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi hay nhất

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi hay nhất Nguyễn Đình Thi là một nhà thơ đa tài hoạt động trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật và có những đóng góp đáng kể. Thơ ông có bản sắc và giọng điệu riêng, có nhiều tìm tòi theo xu […]

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm hay nhất

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm hay nhất Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ các nhà thơ thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phong cách thơ ông là sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức […]

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên hay nhất

Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên hay nhất Chế Lan Viên (1920-1989) là nhà thơ có phong cách rất rõ nét và độc đáo. Thơ ông là sức mạnh trí tuệ được biểu hiện trong khuynh hướng suy tưởng triết lý. Chất suy tưởng triết […]

Chuyển lên trên