sông núi nước nam

Top 6 Bài soạn “Sông núi nước Nam” của Lý Thường Kiệt lớp 7 hay nhất

Top 6 Bài soạn “Sông núi nước Nam” của Lý Thường Kiệt lớp 7 hay nhất Bài thơ “Nam quốc sơn hà” (Sông núi nước Nam) ra đời năm 1077, khi quân Tống sai Quách Quỳ chỉ huy xâm lược nước ta. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở […]

Chuyển lên trên