Top 10 suy nghĩ “bá đạo” của cung Kim Ngưu

Top 10 suy nghĩ “bá đạo” của cung Kim Ngưu

Thấy Kim Ngưu lầm lì, im ỉm vậy thôi, chứ suy nghĩ của nó thì cực kì khủng bố đấy.

1

Kim Ngưu không phải lười đâu nhé.

Kim Ngưu không phải lười đâu nhé.

2

Ngưu bê bối được. Nhưng bạn cùng phòng bê bối là không được.

Ngưu bê bối được. Nhưng bạn cùng phòng bê bối là không được.

3

Gia đình Ngưu luôn tốt, lâu lâu Ngưu buồn thì là nó xấu. Nhưng nói xấu gia đình Ngưu là sai. Luôn sai.

Gia đình Ngưu luôn tốt, lâu lâu Ngưu buồn thì là nó xấu. Nhưng nói xấu gia đình Ngưu là sai. Luôn sai.

4

Đã ghét là nhất định bơ luôn.

Đã ghét là nhất định bơ luôn.

5

Đã làm Ngưu ghét thì một đồng xu lẻ cũng đừng hi vọng rớ được vào.

Đã làm Ngưu ghét thì một đồng xu lẻ cũng đừng hi vọng rớ được vào.

6

Ngưu thích thì Ngưu mới làm. Đừng miễn cưỡng, vô ích.

Ngưu thích thì Ngưu mới làm. Đừng miễn cưỡng, vô ích.

7

Ngưu chậm thì là chắc, bạn chậm thì là phiền, nhé !

Ngưu chậm thì là chắc, bạn chậm thì là phiền, nhé !

8

Có thực mới vực được đạo. Nhất định phải là như vậy.

Có thực mới vực được đạo. Nhất định phải là như vậy.

9

Kim Ngưu đang buồn, làm gì nó cũng không vừa lòng.

Kim Ngưu đang buồn, làm gì nó cũng không vừa lòng.

10

Cứ thích ngồi xem bạn nói dối trong khi đã biết sự thật rồi.

Cứ thích ngồi xem bạn nói dối trong khi đã biết sự thật rồi.

Xem thêm
Có thể bạn quan tâm